Folkeslag

Folkeslag
Folkeslag er en gruppering af mennesker med samme kulturelle og etniske baggrund.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • folkeslag — fol|ke|slag sb., et, folkeslag, ene …   Dansk ordbog

  • Xhosa-folket — Folkeslag i Sydafrika …   Danske encyklopædi

  • Саба, Исак — Исак Микал Саба норв. Isak Mikal Saba Исак Саба в 1906 году Дата рождения: 15 ноября …   Википедия

  • Erik 1. Ejegod — Dansk konge 1095 1103. Døde på Cypern i 1103 under en pilgrimsfærd til Det Hellige Land. Hans Dronning Bodil nåede det Hellige Land, men døde af sygdom. Erik 1. Ejegod oprettede et ærkebispesæde i Lund og fik sin bror Knud den Hellige helgenkåret …   Danske encyklopædi

  • Nation — (latin) kan både betyde indbegrebet af de mennesker, som har sprog og afstamning fælles. Være en betegnelse for den del af dem, som lever under fælles politisk styring. Endelig en stats indbyggere, uanset om de er forskellige i sprog og… …   Danske encyklopædi

  • Nationalitet — 1. Hjemmehørende i et bestemt land. 2. Folkeslag …   Danske encyklopædi

  • Zoologi — (græsk) kaldes den gren af naturvidenskaben, som har den særlige opgave at studere dyrerigets naturhistorie. Den er, samtidig med at videnskaben i tidens løb har udviklet sig, blevet spaltet i et antal underafdelinger. Zoologiens historie På… …   Danske encyklopædi

  • arier — a|ri|er sb., en, e, ne (HISTORISK medlem af et indoeuropæisk folkeslag; I NAZISMEN menneske af den nordiske type) …   Dansk ordbog

  • dorer — do|rer sb., en, e el. dorer, ne (medlem af et folkeslag i oldtidens Grækenland) …   Dansk ordbog

  • druser — dru|ser sb., en, e, ne (medlem af et arabisk folkeslag) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”